St. Jan, zuidzijde

Haar zondag

Terwijl de klokken nog beierden Liep ze al Achter de KerkDe St Jan nu zo dichtbijHaar buideltje stevig onder de armDaarin haar gebedenboekZe zou het niet openslaan

Ze zocht een plekje in het middenHier had ze het mooiste Read more

Read More

IJsselkade

Ik zou zo graag aan willen komenof weggaan, onder stoom met jou

De kraag van hoge bomen leidt mij als vanzelf van en naar de kade, van en naar jou

De molen die over ons heen kijkt Het slome Read more

Read More

Houtmansbad

Zwemmen, gillenspatten en spetterenop een mooie zomerdagin het oude Houtmansbad

Water blijft waterEn plezier verjaart nietmaar toen waren kennelijkde geslachten nog gescheidenEn misten de jongenswaarschijnlijk node de meiden

Maar wat waren de hokjes hoogKeek er niemand naar de klok En Read more

Read More

Markt, Kabelwerkzaamheden

Weet u dat ze naar ons kijken?Over minstens één eeuw heenStaren ze ons verbaasd, neutraalNieuwsgierig, trots, gespannen aanWat zouden ze denken?Dit:Kijk maar, zie ons staanTrots op ons werkOns Gouda, ons bestaanDe moderne tijd, die komt er aan

De kerktoren Read more

Read More

Markt, Meter

Stadhuis

Als er een gracht zou liggen om het Stedelijk huiszou het onbereikbaar zijnzou het weerspiegelenin het waterhoogte verliezenen bij elke rimpelingde restauratie teniet doen

vreest nietburgershet staat verankerdop een plein

Inez MeterEerste stadsdichter van Gouda

Bron:
Deze in circa 1950  Read more
Read More

Markt, Stadhuis

De markt maakt Gouda magisch Met een stadhuis als een droomkasteel Read more
Read More

Oosthaven

De stenen palen op de stenen stoepen, de rechte en krullende ijzers, de pilaren, de luie luifels, dehoge deuren, ramen en kozijnen

De lang gebogen kadede rechte bomen, behalve die ene vooraanDe straat met haar zachtgroenhoge bladergloed, zo voornaam gedaan

De Read more

Read More

IJsselkade, Tolhuis

Klaar u naderdat teken dat de tol trachtbetreed de stenen ader alsof u wordt verwacht

Want nijver drijft hier en het kabbelt fierhet bevliegt een ingewand verloopGegrepen door houten handende deining ongeduldde weg is korter, de weg geeft hoop

Read more

Read More

IJsselkade, Watersnoodramp ‘53

De langste arm

Die lange nachtdie bange nachtstrekte de zeede spieren vanzijn langste armen zocht ons op

Hij zocht de zwakke plekken en vond zebij Capelle, deed een greep naar Goudasloeg aan de deurenvan de Havensluis

Nog één vinger hogerwij waren Read more

Read More

Raam

Uit wol gewevenlaken ben ikooit een schapenvachtnu aan Goudse grachtde Raam van water –schipper, kom maar later

Span mij inspan mij ophet raam van houttrek mij glad – dat ik droogals vlakke tint bij stille stroomwaaraan de schipper wacht

Read more

Read More