Raam

Uit wol geweven
laken ben ik
ooit een schapenvacht
nu aan Goudse gracht
de Raam van water –
schipper, kom maar later

Span mij in
span mij op
het raam van hout
trek mij glad – dat ik droog
als vlakke tint bij stille stroom
waaraan de schipper wacht

Keur mij puik en rol mij
vouw mij – strak en net
schipper, neem me met je mee
naar waar men duiten heeft
Gesponnen, geschoren en geverfd
een ware Goudse vracht,

Rob Haster

Bron:
De Raam op een ansichtkaart van uitgeverij B. Gomperts, gefotografeerd in 1904 met de blik naar het noorden en centraal in beeld het lage bruggetje van de Kuiperstraat. De al in 1432 genoemde Raam is genoemd naar de ramen of stellingen waarop de Vlaamse lakenwevers hun lakens spanden en droogden. In de loop van de vijftiende eeuw beleefde de Goudse lakennijverheid haar grootste bloei. Net als bij veel andere Goudse straten loopt ook door deze een gracht, om de simpele reden dat aanvoer van grondstoffen en afvoer van eindproducten grotendeels per schip gebeuren. Over dit water liggen verschillende ophaal- en draaibruggen. In 1951 besluit het gemeentebestuur de Raam te dempen om een betere doorrijmogelijkheid voor autoverkeer te scheppen, maar het duurt nog tot 1960 voordat dit wordt uitgevoerd en van de beoogde route dwars door de binnenstad komt uiteindelijk niets terecht. De gedempte gracht wordt wel als parkeergebied ingericht. De foto, van een onbekende fotograaf, is waarschijnlijk bewust genomen om een nostalgisch gevoel op te roepen. De grote boom en het schip beletten namelijk het zicht op de ‘moderne’ gashouder die in deze tijd boven de daken aan de horizon uitsteekt. De gasfabriek bestaat al sinds 1853 en zal tot 1979 het uitzicht op de noordzijde van de Raam blijven bepalen.