IJsselkade, Watersnoodramp ‘53

De langste arm

Die lange nacht
die bange nacht
strekte de zee
de spieren van
zijn langste arm
en zocht ons op

Hij zocht de zwakke 
plekken en vond ze
bij Capelle, deed 
een greep naar Gouda
sloeg aan de deuren
van de Havensluis

Nog één vinger hoger
wij waren overspoeld
maar hij blies de aftocht
week terug, deed alsof 
er niets aan de hand was
het niet zo was bedoeld

Vandaag de dag
is het gevaar
slechts een mening
maar gelukkig
bewaren wij 
de foto’s, toch?

Hans Wierenga

Bron:
Deze foto van hoog water is genomen tijdens de Watersnood op 1 februari 1953, als de Hollandsche IJssel ongekende waterstanden bereikt en ook een deel van Gouda wordt overspoeld.
Het laaggelegen Holland is al eeuwenlang vertrouwd met overstromingen en de gevaren daarvan. In 1860 wordt de Hollandsche IJssel afgedamd ter hoogte van de Waaiersluis, waardoor de gebieden ten oosten daarvan in principe van stormvloeden op de Noordzee weinig meer te vrezen hebben. De IJsseldijken ten (zuid)westen van dit punt lopen dan echter nog steeds risico’s. Dat merkt ook Gouda, als een combinatie van spring- en stormvloed in de beruchte nacht van 31 januari op 1 februari 1953 het water van de Hollandsche IJssel tot op de Nieuwe Veerstal en de Oosthaven opstuwt. Het Tolhuis  houdt het nog maar net droog, zoals de foto laat zien. 
De treinverbinding met Rotterdam valt uit doordat een spoordijk door het water wordt weggedrukt. De schade in de rest van de stad valt weliswaar mee, maar deze gebeurtenis zal voor Gouda de aanleiding vormen om de historische vaarroute door de Haven in 1954 aan de zijde van de Hollandsche IJssel af te sluiten en het gebied ten zuiden van Havensluis, Veerstal en Nieuwe Veerstal opnieuw in te richten.
Volgnr.: 	 067 					
Bron doc.: GBG 27-01
Bron:	0440. 29387