IJsselkade

Ik zou zo graag aan willen komen
of weggaan, onder stoom
met jou

De kraag van hoge bomen
leidt mij als vanzelf van en
naar de kade, van en naar jou

De molen die over ons heen kijkt
Het slome water, de kromgebeukte
palen en aflopende kade:
alles leidt mij van en naar jou
van en naar jou

Peter Noordhoek

Deze foto van de Hollandsche IJssel is in 1902 gemaakt door de Goudse fotograaf Weijert Jan van Zanen, als onderdeel van een serie. Het is een gezicht op de Nieuwe Veerstal met links molen 't Slot en in het midden de stoomboot die juist naar Rotterdam vertrekt. Op de achtergrond is nog net de Haastrechtse brug te zien. De naam Veerstal komen we al in 1389 tegen. ‘Veerstal’ was de naam voor de aanlegplaats van een veer(pont), in dit geval het veer dat Gouda met de Krimpenerwaard (de Gouderaksedijk) verbond. Na de afbraak van het ten oosten van de Haven gelegen kasteel in 1582 wordt langs de Hollandsche IJssel een kade aangelegd die de naam Nieuwe Veerstal krijgt. 
In 1840 wordt de stoombootrederij ‘De IJssel’ opgericht met als doel een geregelde stoombootverbinding voor passagiers en goederen van Gouda op Rotterdam te onderhouden. De schoorsteen is herkenbaar aan een rood-wit-rode band. In 1934 wordt de passagiersdienst opgeheven vanwege de concurrentie van bus en spoor en na de Tweede Wereldoorlog stopt ook de vrachtdienst. Na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 wordt de Haven afgesloten en wordt de Nieuwe Veerstal langs de Hollandsche IJssel doorgetrokken om een doorgaande verkeersverbinding aan de zuidkant van Gouda te realiseren. Op dit moment is sprake van een afsluiting voor alle verkeer en wordt gepleit voor het opnieuw openstellen van de sluizen.