De organisatie

De organisatie van het project Gouda in Beeld en Gedicht is in handen van de Stadsdichter van Gouda, Peter Noordhoek. Hij wordt daarin ondersteund door een team van vrijwilligers en professionals, waarvan in ieder geval worden genoemd: Jean-Philippe van der Zwaluw, Corry de Jong en Dick-Jan Thuis.  De organisatie is in ieder geval actief tot en met de viering van 750 jaar Gouda. Daarna wordt het project in beginsel afgesloten en uiteraard verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.