Markt, Meter

Stadhuis

Als er een gracht zou liggen 
om het Stedelijk huis
zou het onbereikbaar zijn
zou het weerspiegelen
in het water
hoogte verliezen
en bij elke rimpeling
de restauratie 
teniet doen

vreest niet
burgers
het staat verankerd
op een plein

Inez Meter
Eerste stadsdichter van Gouda

Bron:
Deze in circa 1950 gemaakte foto geeft een beeld van het werk aan de voormalige vleeshal (tegenwoordig Burgerhal oftewel de achterzijde van het stadhuis) tijdens de voorlaatste restauratie. Het gotische stadhuis wordt gebouwd van 1448 tot 1459, centraal op het marktplein om het brandrisico te minimaliseren. Aan de achterkant, onder het platform, wordt een nieuwe vleeshal ingericht. Vlees wordt onder toezicht van het stadsbestuur gekeurd door beëdigde keurmeesters omdat de bestuurders willen voorkomen dat de volksgezondheid wordt geschaad door bedorven vlees of dat er wordt geknoeid met het gewicht of het soort vlees. Op het platform worden eeuwenlang, tot de afschaffing van de doodstraf, zware misdadigers geëxecuteerd. Het heet dan ook lange tijd het schavot, voordat het wordt omgedoopt in bordes. In de loop der tijd wordt het stadhuis regelmatig gerestaureerd, zoals in 1690, 1888 en 1903. Bij de restauratie van 1947 tot 1952 worden onder meer op zolder muren afgebroken waardoor één grote ruimte ontstaat (die als raadzaal zal dienen), worden de deuren naar het bordes vernieuwd en de muren daarop herbouwd (zie foto), en worden negentien panelen uit het zgn. schervenglas uit de Sint Jan in de Burgerhal geplaatst. In 1995-1996 heeft nogmaals een flinke restauratie van het stadhuis plaatsgevonden. In deze periode beschrijft Inez Meter, de eerste stadsdichter van Gouda, de situatie. 
Volgnr.: 	    039 			
Bron doc.: GBG 27-01
Bron:	    SAMH 0440.72868