Wachtelstraat

De Wachtel, herberg buiten muren

Kijk daar staat mijn peetoom
met twee glas- en- loodzetters
kind en Kees van tante Bregje
De mannen volgen jouw blik. 

Mensen komen jouw kant op
Zij gaan op deze donderdag
naar de markt bij het stadhuis
een kwartiertje lopen maar.

De wandeling wordt onderbroken
voor de rarekiek, dus sta even stil
Hier is men wachten wel gewend
voor dat men de stad terug in wil.

Gelukkig zijn de poorten open
herberg en muren zijn geslecht
Nu kleuren wij verleden netjes in
is dat nou goed of niet terecht? 

Eduard Ditmar

Bron:
Op deze foto uit circa 1917 is de Wachtelstraat te zien, vanaf het Bolwerk zuidwaarts, met links vooraan de meubelzaak van J. van den Ende op nummer 28. Samen met ’t Buurtje behoren de Wachtelstraat en de Lazaruskade tot de oudste bebouwde straten van Korte Akkeren. Tussen 1394 en 1574 is het Lazarushuis hier gevestigd, dat lepralijders opvangt en vanwege het besmettingsgevaar welbewust buiten de stadspoorten ligt. In 1574 wordt alle bebouwing buiten de stadswallen afgebroken vanwege de oorlog met de Spanjaarden en dit lot treft onder meer het Lazarushuis. Enkele jaren later worden er echter alweer woningen gebouwd. De Wachtelstraat (ook wel Wachterstraat) wordt in 1636 vernoemd naar ‘de Wachter’, een herberg gelegen aan de toegangsweg naar de Potterspoort waar reizigers die ’s avonds na het sluiten van de stadspoorten bij Gouda aankomen moeten wachten – en dus eten en overnachten – tot de volgende ochtend de poorten weer opengaan. Als Gouda in 1658 wordt aangesloten op het trekvaartnetwerk van Holland, wordt de Wachter tevens de plaats waar vandaan de ijker – de goederenschuit – naar Amsterdam vertrekt. Pas tussen 1880 en 1910, als het stadsbestuur besluit massaal buiten de binnenstad te gaan bouwen, wordt het hele gebied tussen Wachtelstraat en Prins Hendrikstraat volgebouwd en wordt Korte Akkeren een arbeiderswijk.
Volgnr.:  091              
Bron:	  SAMH 0440.57784