Station

1900

Afscheid en wederkeren
Armen om elkaar heen
Zachte woorden en
Tranen vallen
Vasthouden of laten gaan

Het station, statig verbonden
Met sporen en rails
Paarden die briesen
Een stoomfluit klinkt
Alles klaar voor passagiers.

En zij, zij wachten
Zakhorloges in de hand
Tijd die wegtikt

Esther Klijn

Bron:
Deze foto toont het treinstation dat het langste heeft dienst gedaan: 1869-1944. In 1855 worden Rotterdam en Utrecht met rails aan elkaar verbonden. Gouda krijgt een eerste ‘station’: twee houten bouwketen met een modderweg als route naar de binnenstad. Pas na de verdubbeling van deze lijn (1869), de verbinding met Amsterdam (1869) en in het vooruitzicht van een verbinding met Den Haag (1870) besluit Gouda door architect J. Verloop een echt stationsgebouw te laten neerzetten. Dit tweede station heeft een hoog middendeel met haaks daarop staande zijgebouwen. Deuren en vensters op de begane grond hebben segmentbogen, die op de eerste verdieping rondbogen. Op deze foto, die rond 1900 vanuit de Crabethstraat is gemaakt, zien we de paardentram van de lijn Gouda – Bodegraven gereed voor vertrek. In 1903 komt er een vestibule, in 1911 wordt tegen het rechter zijgebouw een lage goederenloods met dakterras gebouwd. Eind jaren dertig krijgt het stationsgebouw een voorbouw en het perron een moderne overkapping. Door bombardementen in november 1944 worden bovenverdieping en perronoverkapping verwoest. In 1948 komt een nieuw witgepleisterd gelijkvloers station gereed, ontworpen door Sybold van Ravesteyn. Dit wordt in 1983 gesloopt en vervangen door het huidige stationsgebouw, naar een ontwerp van Marinus Wilhelmus Markenhof, met beelden van Jo Uiterwaal.

Bron: SAMH 0440.12381, foto B. Gompers