St. Joseph en Coornhertstraat

Ja, jongens, kijk mij maar aan
We maken voor even een foto
Zoals het leven soms is:
saai, kaal en
druilerig

Maar fijn dat jullie spelen kunnen
En goed dat de straat wordt geveegd
Dat jullie fietsen en riolering hebben
Dat is wel eens anders geweest
En wie weet wat er nog meer
voor moois aan gaat komen
als deze winter is geweest

Peter Noordhoek

Bron:
Op deze in 1959 genomen foto zien we de Coornhertstraat vanaf de Sint Josephstraat. Vanaf 1918 wordt de oostelijke Goudse wijk Kort Haarlem gebouwd, en in 1921 begint als onderdeel daarvan de bouw van de Sint-Josephbuurt. Deze buurt dankt haar naam aan de rooms-katholieke Woningbouwvereniging “St. Joseph” die het merendeel der hier gerealiseerde woningen voor haar rekening neemt. De bekende architect Jac. P. Dessing ontwerpt voor dit gebied 177 woningen. De Coornhertstraat is een van de straten die volgens het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan uit 1907/1908 wordt aangelegd. Voor de Sint-Josephstraat geldt dit ook, al is deze verder naar het zuiden doorgetrokken dan ooit de bedoeling was. De Sint-Josephbuurt is een uitgesproken voorbeeld van een tuindorp en in Gouda ook het compleetste en royaalste voorbeeld. Een tuindorp is een wijk die eigenlijk een dorps en veel minder een stedelijk karakter heeft, met veel ruimte en groen. Uiteraard is de Coornherstraat genoemd naar Dirck Volkerstzoon Coornhert (1522-1590), de theoloog, schrijver en musicus die in 1566 de tekst van het Verbond van Edelen opstelde en die in Gouda een veilige vluchthaven vond toen zijn ideeën over vrijheid van geweten en godsdienst hem in conflict brachten met de strenge calvinistische predikanten. Tijdens de viering van Gouda 750 jaar stad wordt ook speciaal herdacht dat het Coornherts 500e geboortedag is.

Bron: SAMH 0440.70442
Foto: Goudsche Courant