Moordrechts Verlaat

Je kijkt niet vanuit de Corte Cortackeren
maar van om de hoek Prins Hendrikstraat
in de richting van de stedelijke gasfabriek
maar nu het Bolwerk, met een zorgtehuis.

Je kijkt niet naar een sluis maar een verlaat
niet voor boten van plezier en snelheid
maar voor turf uit polders van Waddinxveen
en van Moordrecht, sinds vijftienvijfenveertig

Je ziet er niets meer van in Korte Akkeren
het is gewoon een straat, opvallend breed
en hoe zou dat nou komen; alles is anders
Hoe zouden die lui daar dat vinden?

Eduard Ditmar
dichter van liefde en ongemak

Bron:
Op deze rond 1900 gemaakte foto is het Moordrechts Verlaat te zien. Anno 2022 hoort deze naam alleen nog bij de verbindingsweg tussen Turfsingel en Prins Hendrikstraat. Van het verlaat, een kleine schutsluis, is geen spoor meer te vinden. Het Moordrechts Verlaat verschijnt in het straatbeeld in 1545 als Keizer Karel V toestemming geeft een sluis aan te leggen in de gracht achter het Leprooshuis aan de Wachtelstraat/Lazaruskade. Dit ‘Verlaetken van ’t veen’ wordt gebruikt – de bijnaam zegt het al – om turf uit de polders van Moordrecht en Waddinxveen naar Gouda te vervoeren via de zgn. Mallegats Weije. 
De Mallegats Weije verbindt het Verlaat met de Ruige Wetering en is grotendeels behouden gebleven als de singel langs de Westerkade. Lege turfschepen passeerden het Moordrechts Verlaat, voeren via Mallegats Weije en Ruige Wetering dan wel Waddinxveense Wetering naar de veengebieden en keerden volgeladen met turf via dezelfde route terug naar de stad. Na de hoogtijdagen van de veenwinning boet de vaart aan belang in; na inpoldering van de Zuidplas (1839-1843) vervalt haar functie. 
Nog geruime tijd blijft de vaarverbinding tussen Turfsingel en ringvaart van de Zuidplaspolder in gebruik, maar in 1935 worden de Mallegats Weije deels gedempt en het Moordrechts Verlaat met de ophaalbrug gesloopt. 
Bron: SAMH 
Foto: 0440.52142