Lange Tiendeweg

Wat was het verleden hier wit
in dit stukje Lange Tiendeweg
Witte schorten, witte kleding
Wittige winkels met witte luifels
op een wonderlijk witte weg

Kijk om je heen en zie hoe het nu is
Herken de panden, zie
hoe de fraaie winkelweg
schijnbaar dood gaat lopen
om dan op het laatste moment
de weg naar de Markt te openen

Peter Noordhoek

Bron:
Op deze foto, genomen rond 1900, zien we hoe de winkeliers aan de noordzijde hun zonneschermen hebben neergelaten om hun winkels en hun koopwaar te beschermen tegen de felle zon. De Lange Tiendeweg is genoemd naar de oude tiendweg die in het verlengde van de Haastrechtse Tiendeweg Gouda met Utrecht verbond. De oudste vermelding van panden langs de zuidzijde dateert van 1336, als gesproken wordt van Arendt Ricoutsz, de man die kort daarvoor zijn pand – voorganger van de huidige nummers 12 en 14 – had gekocht van Heer Peter, ‘de pape van den gasthuse’. Ook de eerste school van Gouda, verbonden aan de parochiekerk en gelegen vlakbij de kerk, is in 1366 aan het begin van de Lange Tiendeweg te vinden. Deze school wordt in 1407 verplaatst naar de Regenboog, de oostzijde van de Markt. Na de verkrijging van stadsrechten laat het stadsbestuur de Tiendewegspoort bouwen, en deze hoofdinvalsweg verbindt genoemde poort lange tijd in een rechte lijn met de Sint-Janskerk. Later wordt een verbindingsweg naar de Markt gemaakt die nu Korte Tiendeweg heet. De tram van Gouda naar Oudewater voert onder meer over Korte en Lange Tiendeweg. Net als in de Groenendaal zijn in de Lange en Korte Tiendeweg van oudsher veel kleine zelfstandige winkeliers te vinden. 
Volgnr.:     036
Bron doc.: GBG 29-01