Lage Gouwe, Aaltje

Men moet Gouda prijzen
Ook als men in de krochten van de stad geen
heil ziet in een niet opgehaalde vuilniszak die
door de bewoner zojuist is aangeboden aan de
vertegenwoordiger van het ophaalbedrijf Cyclus
der Stoffelijke Dingen, of die doelbewust bij een
ander voor de deur is gezet.

Men moet Gouda prijzen
Ook als men vermoedt dat de filantropische
weldoeners bezit hebben genomen van een stuk 
land dat eens toebehoorde aan de een of andere
wanhoopsfabriek en nu dienst doet als stadsstrand
voor mensen die zich Benidorm niet kunnen
veroorloven.

Men moet Gouda prijzen
Zelfs als men nachtelijks op de Hoge Gouwe
vanuit zijn patriciërswoning neerkijkt op een
dronken feestneus, die ten overstaan van zijn even
dronken vrienden de broek laat zakken als ultieme 
ode aan het bandeloze lollig doen onder het oog
van een willekeurige passsant van de een of andere 
origine, mogelijkerwijs het christendom of het
Islamitische geloof aanhangende.

Pieter Stroop van Renen

Bron:
Deze in circa 1995 genomen foto toont een beruchte plek in Gouda, de Hoge Gouwe hoek Aaltje Bakstraat. Op de achtergrond is de Lage Gouwe te zien, met rechts Achter de Vismarkt. Over deze hoek en over de geringe breedte van wat toen de Aaltje Baksteeg heette, is in de loop der tijd veel gesproken, en wel omdat er zich regelmatig ongelukken voordeden. De straat is vernoemd naar Aertgen Back, verbasterd tot Aaltje Bak, die begin 16e eeuw aan de Hoge Gouwe woonde, op de hoek van deze steeg. Rond 1900 zijn hier sigarenfabriekjes, winkels, werkplaatsen en – op het hoekhuis rechts op de foto, no. 1 – een blikslagerij met vertinnerij te vinden. In 1903 wordt het een eenrichtingsweg, drie jaar later worden bestuurders van paardenspannen en hondenkarren verplicht stapvoets te rijden en in 1909 wordt er een inrijverbod voor motorrijtuigen ingesteld. In 1914 wordt de straat verbreed onder meer door enige huizen te slopen, en in 1956 volgt een tweede verbreding om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Zo ontstaat de ‘ruime’ verkeerssituatie die we op de foto zien. Pieter Stroop van Reenen, stadsdichter van Gouda van 2018 tot 2020, woonde jarenlang op het hoekhuis dat dus ooit een blikslagerij annex vertinnerij was.
Bron gedicht: Joost Reichenbach ( Pieter Stroop van Renen), Naakt op het dressoir. Gedichten. Uitgeverij Sub Signo Leonis, Gouda, 2017.
Volgnr.: 032 					
Bron:     SAMH 0440. 25030