Kleiweg

Cleyweg door de tijd

een langgerekte verkeersader
tot ver buiten de stad
om uit te gaan en in te komen
voor gewoon volk en gezagsdragers
machthebbers bovendien
voetvolk en paarden los en voorgespannen

een langgerekte verkeersader
ongeplaveid
met klei verhoogd met zand verhard
en weer kapot gelopen door paardenhoeven
en wagenwielen

in lang vervlogen tijd
de paardentram kwam
en heeft de stad verlaten
cleyweg is Kleiweg geworden
en drastisch getransformeerd

Aart Both

Bron:

Op deze in 1904 gemaakte foto zien we de Kleiweg vanaf de Kleiwegbrug. Behalve de rails van de stoomtramlijn Gouda-Oudewater vallen de heren met hoge hoeden, de jongen met pet en klompen en de dienstbode in werkkleding op. De Kleiweg is een van de oudste straten van de stad en is genoemd naar haar ligging op de grondstrook die is aangelegd met klei uit de Hollandsche IJssel. Deze kunstmatige kade diende om een rechthoekig ontginningsgebied ten noorden van de Tiendeweg te verkrijgen. Niet alleen de huidige Kleiweg, ook de in het verlengde liggende Spoorstraat, Ridder van Catsweg en Bloemendaalseweg worden in oude documenten als ‘Cleijweg’ aangeduid. 
In de 15e eeuw wordt de Kleiwegspoort gebouwd als onderdeel van de stadsverdediging, maar deze wordt midden 19e eeuw afgebroken omdat zij haar functie heeft verloren en het onderhoud te duur wordt. 
Na de overgang van de stad naar Willem van Oranje worden vele geestelijken verdreven. Het aan de Kleiweg gevestigde Magdalenaklooster wordt ontruimd. In 1595 wordt het ingericht als Elisabeth Gasthuis, waar fatsoenlijke oude vrouwen hun laatste jaren mogen slijten. 
De Kleiweg is van oudsher een straat van herbergen en winkels. Het is met name aan deze weg dat in de 20e eeuw veel filialen van grootwinkelbedrijven zijn gekomen.
Volgnr.:     088 					
Bron:	   SAMH 0440.11434