Klein Amerika

Klein Amerika

Zie je de indiaan die
in Klein Amerika staat?

Wie kent de kracht van 
de hand die de speer 
vasthoudt? Wie kent de
angst van het hart dat
geen licht vertrouwt?

Harplicht valt door
de bomen op het schild
van de indiaan. Belicht 
de gezichten van alle
mensen die dag in dag
uit langs hem gaan.

Waarin vele verhalen
geschreven staan.

Frouwkje Zwanenburg
Stadsdichter van Gouda 2005-2007

Bron:
Op deze ansichtkaart van het plantsoen aan Klein Amerika uit 1904 zien we enkele wandelaars. De bomen aan de linkerzijde onttrekken de huizen aan de Karnemelksloot aan het zicht, het groen rechts belet onze blik op de panden van Klein Amerika. Het gebied net buiten de Tiendewegspoort wordt kort na 1572 ingericht als verdedigingswerk (ravelijn), omgeven door water. Een brug verbindt het ravelijn met de Tiendeweg, een tweede aan de noordwestelijke kant met de Karnemelksloot. Na het verlies van de militaire functie mag er langs de gracht weer worden gebouwd. In de 19e eeuw worden stadsmuren en Tiendewegspoort gesloopt, wordt het grootste deel van de gracht gedempt en wordt het ravelijn afgebroken en deels afgegraven. De open ruimte die hierdoor ontstaat, wordt ingericht als plantsoen en kort na 1870 als wandelpark. In 1872 wordt een nieuw houten brandspuithuisje in gebruik genomen, middenin het park, en dat huisje zien we op de foto. In 1903 wordt voor het eerst de naam ‘Amerika’ gebruikt om het plantsoen aan te duiden, in 1908 wordt het tevens een straatnaam, maar slechts kort. In 1960 wordt Klein Amerika de officiële naam en wordt het bronzen beeld ‘Het Indiaantje’ van Adri Blok geplaatst. Het plantsoen wordt in 2015 herdoopt in Leo Vromanpark.
Volgnr.:      025			
Bron doc.: GBG 27-01
Bron:	     SAMH 0440.54533