Jozefpaviljoen

Wat is zorg?

Zorg is de zorg voor ons lijf en
haar snel of langzaam falen
Zorg is de zorg voor wat sterfelijk blijkt
een ontmoeting met de zorg 
voor wie geen morgen krijgt
de zorg voor wie wij liefhebben

Maar zorg is zoveel meer
of zoveel concreter
Zorg is de dokter aan het bed
De baby die ter wereld komt
De duizend stadia
tussen ziek en beter
De verpleegster die rent
De geluiden, de stiltes
De geuren waaraan je went
Zorg is zoveel meer

Zorg is een gebouw
hoge baksteen muren
trappen, balies
wachtruimten
en lange gangen

Zorg is geluid
Het geluid van bedden
en trolleys in de gangen
waarin een lach extra 
lang kan blijven hangen

Zorg is een thuis
weg van huis
je werk, je leven
je hoop op genezen
of gewoon het
laatste stukje
van je leven

Zorg is zoveel meer dan lijden
Zorg is mens voor mensen
Het huis waarin we verblijven
De zorg die we ons wensen
En die zorg is nooit ver weg
In oud of nieuw St. Jozef

Een rustig besef
Zorg is St. Jozef

Peter Noordhoek

Bron:
Deze foto laat de ravage zien die Engelse bommenwerpers op 26 november 1944 bij het Sint Jozef Paviljoen hadden aangericht toen ze probeerden het station en het spoorwegemplacement te vernietigen. Najaar 1929 wordt het rooms-katholieke Sint Jozef, ontworpen door de architecten Jac. P. Dessing uit Gouda en Anton Bartels uit Heerlen, geopend. Het is tegelijk ziekenhuis, weeshuis, bejaardentehuis en pension. Er komen 40 ziekenhuisbedden, er wordt een kraamkamer ingericht en de weeskinderen van het RK weeshuis aan Hoge Gouwe 31 nemen er hun intrek. In 1942 wordt het paviljoen gevorderd door de Duitse bezetting als Kriegslazarett. De reguliere ziekenzorg wordt overgebracht naar elders. Bij het bombardement van 26 november komen zeventien mensen om, onder wie twaalf zusters. Zij worden in een verzamelgraf geplaatst op de katholieke begraafplaats. Twee zusters worden nog levend onder het puin vandaan gehaald. Na de herbouw en vele jaren van goede diensten wordt het Sint Jozef Paviljoen in 1992 onderdeel van het Groene Hart Ziekenhuis. In 2014 sluit het ziekenhuis zijn deuren. Daarna wordt het enkele jaren anti-kraak bewoond, onder anderen door kunstenaars die er hun ateliers vestigen. In 2018 wordt het omgevormd tot zorghotel Domus Magnus, waar Inez Meter, de eerste stadsdichter van Gouda, een van de eerste bewoners wordt. 
Volgnr.:      017 					
Bron doc.: PN
Bron:         SAMH 0440.42241