IJsselkade, westwaarts

Alles zomerstil
Van de werf wandel je zo
de Goudse schaduw in

Peter Noordhoek

Bron:
Deze door Jerome Henri Kiebert gemaakte foto uit ongeveer 1880 biedt ons een blik op de IJsselkade ten westen van de Haven met als opvallendste gebouw de beukmolen. Hij is genomen vanaf het huidige terrein van Goudasfalt aan de Gouderaksedijk, over de Hollandsche IJssel in westelijke richting kijkend. 
De lakennijverheid speelt al vroeg een grote rol in de lokale economie. Gouda telt veel thuiswevers: vrouwen die wol spinnen en mannen die weven. Het ‘vollen’ is een van de vele bewerkingen die nodig zijn om – na het weven en verven van de stof – tot een verkoopbaar laken te komen. In 1315 wordt voor het eerst het vollersgilde genoemd. De lakennijverheid neemt in belang in de loop der tijd af, maar vanaf 1580 zorgen Vlaamse immigrant-wevers voor een opleving. In 1599 wordt een stadsvollerij aan de Nonnensteeg gebouwd, maar deze blijkt te klein en in 1620 besluit het stadsbestuur een ‘wolle-laecken-volmolen’ bij de Veerstalpoort te bouwen. Het zware vollerswerk wordt gemechaniseerd, waarbij het water uit de Hollandsche IJssel onderlangs een waterrad aandrijft. De zgn. Kleine Volmolen is slechts enkele decennia een vollerij, vanaf 1663 is hij in gebruik als houtzagerij. In 1941 wordt het gebouw afgebroken om plaats te maken voor de vaste brug over de Mallegatsluis.
Volgnr.: 064 
Bron:     SAMH 0440.54109
Foto:     J.H. Kiebert