Haastrechtsebrug

Goverwelle

Wie kan mij over Goverwelle vertellen?
Wie was Goejan en hoe werd hij Gover?
Wat waren wellen en hebben we
daar nog steeds mee te stellen?

Ach, het is slechts historie
Echo’s van vroeger glorie

Goverwelle is nu een Goudse wijk
waarin nog alles is wat het lijkt:
in zes wijken gebundeld huizenstraten
geringd door dijk, rails en groen
dicht op elkaar gebouwd
meest voor jonge stellen
met voor kinderen altijd iets te doen

Ooit deel van het plaatsje Stein
waar Erasmus ter klooster ging
Ooit bijna de plek waar volgens plan
menig gevangene de bajes in ging

Nu een plaats waar mensen hun
gewone goede dingen doen:
wonen, werken, even groeten
in ’t winkelcentrum boodschappen
doen en voor de ontspanning
fietsen en wandelen in ’t Steinse Groen

Peter Noordhoek

Bron:
Deze foto van de oude Haastrechtse brug is genomen rond 1910, vanaf de Goejanverwelledijk in oostwaartse richting. De hefbrug is in 1889 gebouwd, en voertuigen met assen moesten hier bij het passeren tol betalen. Het tolgaardershuis is links op de foto te zien en ligt aan de Goejanverwelledijk tussen de toenmalige spoorlijn en de verkeersweg die naar de Haastrechtse brug voert. Inwoners van Gouda waren van deze tol vrijgesteld, die dus vooral de bewoners van de Krimpenerwaard trof. Rechts zien we enige bebouwing van Stolwijkersluis. De brug sloot aan op de weg die we nu kennen als de Oude Brugweg. 
Als de provincie Zuid-Holland na de Tweede Wereldoorlog provinciale wegen aanlegt en lokale en particuliere wegen in beheer neemt, verdwijnen steeds meer tollen. De tol aan de Haastrechtse brug wordt in 1946 opgeheven. In 1954 komt de nieuwe betonnen brug gereed waarmee we anno 2022 nog steeds vertrouwd zijn, als onderdeel van een nieuwe provinciale weg naar Schoonhoven. Het jaar daarop worden de oude brug en het huis van de tolgaarder gesloopt. Tussen 1988 en 1999 wordt ten oosten van Gouda een nieuwbouwwijk met ruim 3.600 woningen neergezet. Deze wordt Goverwelle genoemd, naar de Goejanverwelledijk, die in de 18e eeuw ook wel als JanGoverwelledijck wordt aangeduid.
Volgnr.:       016		 				
Bron doc.:   GBG 27-01
Bron:	      SAMH 0440. 11253