Garenspinnerij na brand

Garenspinnerij

IJsdraden druipen na de brand
droef naar beneden
Iemand blust na met niets
Een koude vorm van ijver
in een kapotte Garenspinnerij

Mannen als zwarte kraaien
klauteren gebogen over de resten
van een goed idee: samen sterker
worden door te bundelen
en te mechaniseren

Maar niets is eigenzinniger
Dan een goed idee
Zie de ijsgesponnen resten
Van de goudse Mechanische
Garenspinnerij

Peter Noordhoek

Bron:
Op deze foto, gemaakt in januari 1917, zien we de Machinale Garenspinnerij aan de Turfsingel vlak na de grootste brand die het bedrijf ooit heeft getroffen. Honderd jaar eerder telt Gouda nog 66 garenspinnerijen die samen zo’n 300 mensen werk bieden en in 1848 is dat aantal verdubbeld. Om tegen de buitenlandse concurrentie te kunnen opboksen, besluiten vijf kleingarenfabrikanten in 1861 de Machinale Garenspinnerij op te richten. Dit bedrijf wordt binnen enkele jaren toonaangevend in de Goudse garennijverheid. De met machines vervaardigde garen drukken tussen 1874 en 1910 vrijwel alle ambachtelijk werkende kleine spinnerijen van de markt. 
Op 25 januari 1917 breekt brand en een groot deel van het fabriekscomplex wordt verwoest. Doordat het dagen stevig vriest, bevriest het bluswater en worden de ruïnes van het gebouw, zoals op de foto te zien is, met ijspegels bedekt. Na de brand wordt een nieuw complex gebouwd. Deze fabriek draait goed tot 1965, daarna moet het bedrijf drastisch inkrimpen. 
De gemeente koopt de gebouwen in 1975 om ze te slopen en woningen te bouwen. Na burgerlijk verzet wordt besloten twee gebouwen met onder meer de beeldbepalende historische gevel aan de Turfsingel te behouden. 
In 1985 wordt het gerenoveerde Garenspinnerijcomplex, waarin nu het Cultuurhuis is gevestigd, heropend.
Volgnr.: 092 			
Bron:	Nationaal Archief 2.24.05.02/032-1151